Produkter   » Övriga Produkter » Vägsalt

VÄGSALT 


HESSA hjälper dig förebygga halka på gator, gångytor och vid lastkajer.


Kampanj

Tösalt 10 kg
Finkornigt, snabbverkande tö-salt!
3,90 :-/kg
6,99 :-/kg

Kampanj

Tösalt 5x10 kg
Finkornigt, snabbverkande tö-salt!
3,85 :-/kg
6,99 :-/kg

Kampanj

Tösalt 10x10 kg
Finkornigt, snabbverkande tö-salt!
3,75 :-/kg
6,99 :-/kg

Kampanj

Tösalt 20x10 kg
Finkornigt, snabbverkande tö-salt!
3,59 :-/kg
6,99 :-/kg

Kampanj

Tösalt 48x10 kg (Halvpall)
Finkornigt, snabbverkande tö-salt!
2,90 :-/kg
6,99 :-/kg

Kampanj

Tösalt 96x10 kg (Helpall)
Finkornigt, snabbverkande tö-salt!
2,59 :-/kg
6,99 :-/kg