Produkter   » Övriga Produkter » Vägsalt

VÄGSALT • ICE & DUST AWAY


HESSA hjälper dig förebygga halka på gator, gångytor och vid lastkajer.

Vi erbjuder klassiskt vägsalt samt vår HESSA® Ice & Dust Away som är en lösning av kalciummagnesiumacetat (CMA).

HESSA® Ice & Dust Away
Belastar inte naturen, är ej aggressivt mot stål och betong. Klibbar mot underlaget, blåser ej bort, håller därför effekten längre än vanligt vägsalt. Har inga skadeverkningar på grundvatten, betong, asfalt, växter, djurens tassar, skor, bilar, järn eller metall. Används även för att minska dammbildning på sommaren.

Vägsalt

Tösalt 10 kg
Finkornigt, snabbverkande tö-salt!
69,90 :-
6,99 :-/kg

Vägsalt

Tösalt 5x10 kg
Finkornigt, snabbverkande tö-salt!
349,50 :-
6,99 :-/kg

Vägsalt

Tösalt 10x10 kg
Finkornigt, snabbverkande tö-salt!
699,00 :-
6,99 :-/kg

Vägsalt

Tösalt 20x10 kg
Finkornigt, snabbverkande tö-salt!
1 398,00 :-
6,99 :-/kg

Vägsalt

Tösalt 48x10 kg (Halvpall)
Finkornigt, snabbverkande tö-salt!
3 355,20 :-
6,99 :-/kg

Vägsalt

Tösalt 96x10 kg (Helpall)
Finkornigt, snabbverkande tö-salt!
6 710,40 :-
6,99 :-/kg