Produkter   » Tvätterier » Produkt

Ättikssyra 60% lösning, 27 kg*

Ättikssyra 60% lösning, 27 kg*

HESSA® Ättiksyra
En färglös vätska med stickande lukt. Lämplig till ansyrning av tvättextilier, lämplig till automatisk dosering. Tillsätts i sista sköljvattnet för att sänka pH-värdet eller för att förhindra färgblödningar på mattor, kläder m.m. Får ej användas tillsammans med produkter som innehåller klor.

Normaldosering är ca 2g per kg tvättgods. Lämplig dosering beror på bl.a. restalkalitet och pH-värde.


Artnr: Benämning: Pris: Pris/Vikt: Antal:
111 Ättikssyra 60% lösning, 27 kg* 348,30 :-/dunk 12,90 :-/kg

Tillbaka