Produkter   » Fordon & Verkstad » Avfettningsmedel

ALKALISKAVFETTNINGKALLAVFETTNINGMC-AVFETTNING • MICROAVFETTNING • NATURAVFETTNING • PRICKARBORT


HESSA har under snart 50 års tid producerat effektiva avfettningsmedel för alla behov. Petroleum- eller vattenbaserat. Rengör maskiner, fordon, motorer, chassi m.m. Våra produkter löser snabbt och effektivt upp olja, fett, asfaltstänk och tjära.
Vi arbetar endast med miljögodkända råvaror vilket ger dig en miljöanpassad produkt utan att det försvårar eller fördyrar användningen för dig.

HESSA® Alkaliskavfettning
Ett högkoncentrerat vattenbaserat vintershampo eller Året-Runt-schampo beroende på spädning. Produkten ersätter traditionella petroleumbaserade kallavfettningsmedel, är biologiskt nedbrytbar och löser effektivt asfaltfläckar, vägsalt, fett, olja, smuts och insekter m.m.

HESSA® Kallavfettning
Används när fordonet är kraftigt nedsmutsat med olja, tjära, asfalt eller vägsalt. Används också för rejäl motortvätt samt till detaljtvättar och avfettning av varma detaljer samt avvaxning. Ett effektivt kallavfettningsmedel som i princip är luktfritt och icke brandfarligt. Självseparerande enligt IVL-metoden. Påläggs i koncentrat. Skall ej spädas.

HESSA® Prickarbort
Supereffektivt avfettningsmedel för avfettning och avsaltning av maskiner, fordon, motorer, chassi m.fl. Löser snabbt och effektivt olja, fett, asfaltstänk och tjära m.m. Påläggs i koncentrat. Skall ej spädas med vatten.

Kampanj

Prickarbort 15x1 l
Kallavfettningsmedel för tuff oljebaserad smuts.
29,90 :-/l
38,90 :-/l

Avfettningsmedel

Prickarbort 2x15x1 l
Kallavfettningsmedel för tuff oljebaserad smuts.
1 047,00 :-
34,90 :-/l

Avfettningsmedel

Prickarbort 20x15x1 l (Halvpall)
Kallavfettningsmedel för tuff oljebaserad smuts.
7 170,00 :-
23,90 :-/l

Kampanj

Prickarbort 4x5 l
Kallavfettningsmedel för tuff oljebaserad smuts.
24,90 :-/l
32,90 :-/l

Kampanj

Prickarbort 25 l
Kallavfettningsmedel för tuff oljebaserad smuts.
19,90 :-/l
29,90 :-/l

Kampanj

Prickarbort 208 l (Fat)
Kallavfettningsmedel för tuff oljebaserad smuts.
18,90 :-/l
27,90 :-/l

Avfettningsmedel

Prickarbort 1000 l (IBC)
Kallavfettningsmedel för tuff oljebaserad smuts.
19 900,00 :-
19,90 :-/l

Avfettningsmedel

Alkaliskavfettning 4x5 l
Vattenbaserad avfettning och året-runt-schampo.
398,00 :-
19,90 :-/l

Avfettningsmedel

Alkaliskavfettning 25 l
Vattenbaserad avfettning och året-runt-schampo.
472,50 :-
18,90 :-/l

Avfettningsmedel

Alkaliskavfettning 210 l (Fat)
Vattenbaserad avfettning och året-runt-schampo.
3 549,00 :-
16,90 :-/l

Avfettningsmedel

Microavfettning 12x1 l
Vattenbaserat fordonsshampo, ett året-runt-shampo
442,80 :-
36,90 :-/l

Avfettningsmedel

Microavfettning 4x5 l
Vattenbaserat fordonsshampo, ett året-runt-shampo
658,00 :-
32,90 :-/l

Avfettningsmedel

Microavfettning 25 l
Vattenbaserat fordonsshampo, ett året-runt-shampo
772,50 :-
30,90 :-/l

Avfettningsmedel

Microavfettning 210 l (Fat)
Vattenbaserat fordonsshampo, ett året-runt-shampo
6 069,00 :-
28,90 :-/l

Avfettningsmedel

Kallavfettning AR 4x5 l
Petroleumbaserat kallavfettningsmedel.
578,00 :-
28,90 :-/l

Avfettningsmedel

Kallavfettning AR 25 l
Petroleumbaserat kallavfettningsmedel.
647,50 :-
25,90 :-/l

Avfettningsmedel

Kallavfettning AR 208 l (Fat)
Petroleumbaserat kallavfettningsmedel.
4 763,20 :-
22,90 :-/l

Avfettningsmedel

Kallavfettning AR 1000 l (IBC)
Petroleumbaserat kallavfettningsmedel.
15 900,00 :-
15,90 :-/l

Avfettningsmedel

Naturavfettning 12x1 l
Superkoncentrerat, miljöanpassat avfettningsmedel.
358,80 :-
29,90 :-/l

Avfettningsmedel

Naturavfettning 4x5 l
Superkoncentrerat, miljöanpassat avfettningsmedel.
538,00 :-
26,90 :-/l

Avfettningsmedel

Naturavfettning 25 l
Superkoncentrerat, miljöanpassat avfettningsmedel.
647,50 :-
25,90 :-/l

Avfettningsmedel

Naturavfettning 210 l (Fat)
Superkoncentrerat, miljöanpassat avfettningsmedel.
5 019,00 :-
23,90 :-/l

Avfettningsmedel

Miljöavfettning 12x1 l
Miljöanpassat avfettningsmedel för alla fordon!
708,00 :-
59,00 :-/l

Avfettningsmedel

Miljöavfettning 2x12x1 l
Miljöanpassat avfettningsmedel för alla fordon!
708,00 :-
59,00 :-/l

Avfettningsmedel

Miljöavfettning 20x12x1 l (Halvpall)
Miljöanpassat avfettningsmedel för alla fordon!
7 080,00 :-
59,00 :-/l

Avfettningsmedel

Miljöavfettning 25 l
Miljöanpassat avfettningsmedel för alla fordon!
747,50 :-
29,90 :-/l

Avfettningsmedel

MC-Degrease GP3 Avfettning 15x1 l
MC-Degrease GP3 Avfettning 15x1 l
343,50 :-
22,90 :-/l

Avfettningsmedel

MC-Degrease GP3 Avfettning 4x5 l
MC-Degrease GP3 Avfettning 4x5 l
398,00 :-
19,90 :-/l

Avfettningsmedel

MC-Degrease GP3 Avfettning 25 l
MC-Degrease GP3 Avfettning 25 l
472,50 :-
18,90 :-/l